GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

U VÚ

(Kinh nghiệm của Tan Thach Phanhttps://www.facebook.com/groups/1014772108610753/1043533085734655/?notif_t=like)

Bước 1: Bấm điểm sinh huyệt theo hình để hết đau ở vú.
Bước 2: Cứu nóng xung quanh khối u để tìm điểm phản ứng (nóng như phải bỏng mặc dù vẫn giữ khoảng cách hơ như các chỗ khác).
Bước 3: Hơ điểm nóng nhất đó 7 lần.
Bước 4: Sử dụng bộ tiêu viêm.

Lưu ý: Bộ tiêu viêm sử dụng sau cùng, nếu làm trước thì bệnh tăng thêm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »