GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Thời Diện Chẩn

Thời Diện Chẩn – 01 – Mở đầu
Thời Diện Chẩn -02- Suy ngẫm về Diện Chẩn và mười năm rào cản
Thời Diện Chẩn -03- Chữa cận thị bằng diện chẩn
Thời Diện Chẩn -04- Chữa mắt lác bằng Diện Chẩn
Thời Diện Chẩn -05- Chữa bệnh tâm thần phân liệt bằng Diện Chẩn
Thời Diện Chẩn -06- Chữa xuất huyết dưới da bằng Diện Chẩn
Thời Diện Chẩn -07- Chữa bệnh bại não, liệt tứ chi
Thời Diện Chẩn -08- Bụt chùa nhà…
Thời Diện Chẩn -09- Đoạn kết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »