GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ Diện Chẩn số 01-30

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ Diện Chẩn số 01-30

Các loại dò day, lăn đồng, sừng, đinh nhỏ.

Dụng cụ diện chẩn cây dò

Dụng cụ diện chẩn cây dò day
Dụng cụ diện chẩn cây sao chổi
Dụng cụ diện chẩn cây ba chiaDụng cụ diện chẩn cây lăn sừng
Dụng cụ diện chẩn cây lăn dò đồng
Dụng cụ diện chẩn cây lăn dò đinh
Dụng cụ diện chẩn cây lăn dò sừng láng
Dụng cụ diện chẩn cây lăn đồng sừng lõm
Dụng cụ diện chẩn cây lăn đồng sừng lõm

dienchanviet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »