GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Y học Cổ Truyền

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 5)

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 3. CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH TRÊN CỘT SỐNG. Phương pháp Tác động cột sống trị bệnh căn cứ vào 8 nguyên tắc chẩn và trị sau đây: (Bổ sung nguyên tắc số IV, tổng cộng có ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 4)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 2: PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ Các LOẠI là sự phân biệt về hình thái của đốt sống mất bình thường như đốt sống LỒI, đốt sống LỒI LỆCH, đốt sống LỆCH, đốt sống LÕM, đốt sống LÕM- LỆCH. Về hình thái ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 3)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) III – NHIỆT ĐỘ DA NHIỆT ĐỘ DA CÁC VÙNG CƠ THỂ VÀ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ NHIỆT ĐỘ DA TRONG TÌNH TRẠNG BỆNH LÍ Phương pháp Tác động cột sống coi nhiệt độ da các vùng cơ thể bình thường là ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (SỐ 2)

logo TDCSVN

Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÝ CỦA 4 ĐẶC TRƯNG Phần giới thiệu về đặc điểm sinh lí và bệnh lí của 4 đặc trưng bao gồm: I. CỘT SỐNG II. LỚP CƠ III. NHIỆT ĐỘ DA IV. CẢM GIÁC ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 1)

logo TDCSVN

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 1) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÍ CỦA 4 ĐẶC TRƯNG I. CỘT SỐNG 1.1 – Hình thái sinh lí bình thường 1.2 – Hiện tượng đốt sống không bình thường II. LỚP CƠ 2.1- Đặc điểm và ... Read More »

Tác động cột sống Việt Nam

logo TDCSVN

Tác động cột sống Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa dân tộc Tác động cột sống Việt Nam Kế thừa những tri thức của y học dân gian, y học truyền thống, lĩnh hội và tiếp thu những tri thức của y học hiện đại. Nhu thuật – một quan điểm chủ đạo của phương pháp Tác động cột sống ... Read More »

LỊCH SỬ Y HỌC CỒ TRUYỀN VIỆT NAM

Việt Nam ta đã có trên 4000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Trong nền Văn Minh Văn Lang và Văn Minh Ðại Việt những y lý và y thuật dựa trên nền tảng của sự kết hợp lý luận y học Phương Ðông (Ðông y) với các kinh nghiệm chữa bệnh của cộng đồng gồm 54 dân ... Read More »

Translate »