GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Sách Phương pháp tác động cột sống Nguyễn T. T.

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 10)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) III. PHƯƠNG THỨC ĐƠN CHỈNH VÀ SONG CHỈNH (Hình 57 đến 66) Định nghĩa: Phương thức đơn chỉnh và song chỉnh là một đặc điểm quy định về sử dụng thủ thuật để trị bệnh. Phương thức đơn chỉnh áp ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 9)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) II. PHƯƠNG THỨC SÓNG Phương thức Sóng là một phương thức trị bệnh bằng thủ thuật tác động trực tiếp tại trọng điểm để tạo cho trọng điểm trên hệ cột sống có một cảm giác đau với khoảng cách ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 8)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) 5.B CÁC PHƯƠNG THỨC TRỊ BỆNH ĐẠI CƯƠNG Nội dung của Phương pháp Tác Động Cột sống về trị bệnh là giải tỏa trọng điểm – Ổ rối loạn khu trú trên các đốt sống biến đổi. Cơ sở để ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 7)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) II. CÁC THỦ THUẬT TRỊ BỆNH Căn cứ vào các nguyên tắc trị bệnh của Phương pháp Tác động cột sống để giải tỏa hình thái của trọng điểm, yêu cầu của các thủ thuật là: 1) Tạo cho các ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 6)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 4: THỦ THUẬT CHẨN VÀ TRỊ BỆNH I. THỦ THUẬT CHẨN BỆNH Phương pháp tác động cột sống ứng dụng 5 thủ thuật chẩn bệnh là: ÁP, VUỐT, ẤN, VÊ, MIẾT (bổ sung thủ thuật MIẾT) I.1. THỦ THUẬT ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 5)

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991 và liên quan) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 3. CÁC NGUYÊN TẮC CHẨN VÀ TRỊ BỆNH TRÊN CỘT SỐNG. Phương pháp Tác động cột sống trị bệnh căn cứ vào 8 nguyên tắc chẩn và trị sau đây: (Bổ sung nguyên tắc số IV, tổng cộng có ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 4)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 2: PHÂN BIỆT LOẠI VÀ THỂ Các LOẠI là sự phân biệt về hình thái của đốt sống mất bình thường như đốt sống LỒI, đốt sống LỒI LỆCH, đốt sống LỆCH, đốt sống LÕM, đốt sống LÕM- LỆCH. Về hình thái ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 3)

logo TDCSVN

(Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) III – NHIỆT ĐỘ DA NHIỆT ĐỘ DA CÁC VÙNG CƠ THỂ VÀ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI VỀ NHIỆT ĐỘ DA TRONG TÌNH TRẠNG BỆNH LÍ Phương pháp Tác động cột sống coi nhiệt độ da các vùng cơ thể bình thường là ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (SỐ 2)

logo TDCSVN

Tài liệu bản gốc – Hà nội 9- 1991) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÝ CỦA 4 ĐẶC TRƯNG Phần giới thiệu về đặc điểm sinh lí và bệnh lí của 4 đặc trưng bao gồm: I. CỘT SỐNG II. LỚP CƠ III. NHIỆT ĐỘ DA IV. CẢM GIÁC ... Read More »

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 1)

logo TDCSVN

PHƯƠNG PHÁP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG VIỆT NAM (Số 1) Tác giả: Lương Y Nguyễn Tham Tán (1915-2000) MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ VÀ BỆNH LÍ CỦA 4 ĐẶC TRƯNG I. CỘT SỐNG 1.1 – Hình thái sinh lí bình thường 1.2 – Hiện tượng đốt sống không bình thường II. LỚP CƠ 2.1- Đặc điểm và ... Read More »

Translate »