GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Phục Hồi Chức Năng và Dưỡng Sinh Võ Hoàng Yên

Tài liệu kỹ thuật về PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

10

Đây là chưa đủ bộ tài liệu dùng cho phục hồi chức năng, nằm trong danh sách 20 Tài liệu kỹ thuật về PHỤC HỒI CHỨC NĂNG cho tuyến cộng đồng sử dụng, bao gồm: 1.  Phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não 2.  Phục hồi chức năng tổn thương tuỷ sống 3.  Chăm sóc mỏm cụt 4. ... Read More »

Translate »