GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Sách Dien Chan

LY. Hoàng Chu

Diện chẩn Điều khiển liệu pháp Bùi Quốc Châu Lưng là con người Bộ mặt vườn thuốc thiên nhiên Phác đồ Quân bình năng lượng – LY. Hoàng Chu Diện Chẩn – Niềm tự hào của người Việt Nam Read More »

33 Giản thuật

1.Chà mặt bằng khăn nóng 2.Quay cổ tay 3.Xoa mặt /xoa chân 4..Vô chiêu (dán cao Salonpas khắp mặt) 5. Gạch 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết bằng cây Sao chổi 6.Gạch mặt bằng cây dò 7.Gach cổ, gáy, vai, lưng bằng cây  3 chia lớn. 8.Lăn mặt bằng cây lăn đinh đôi nhỏ 9.Lăn mặt bằng cây lăn cấu đôi nhỏ ... Read More »

*Chìa khóa vạn năng: Phần *

*Chìa khóa vạn năng: Phần 1 *Chìa khóa vạn năng: Phần 2 *Chìa khóa vạn năng: Phần 3 *Chìa khóa vạn năng: Phần 4 *Chìa khóa vạn năng: Phần 5 *Chìa khóa vạn năng: Phần 6 *Chìa khóa vạn năng: Phần 1 *Chìa khóa vạn năng: Phần 2 *Chìa khóa vạn năng: Phan 3 *Chìa khóa vạn năng: Phần 4 ... Read More »

1. Phác đồ hợp tuyển

1. Phác đồ hợp tuyển (phần 1) 1. Phác đồ hợp tuyển (phần 2) 1. Phác đồ hợp tuyển (phần 3) 1. Phác đồ hợp tuyển (phần 4) 1. Phác đồ hợp tuyển (phần 5) 1. Phác đồ hợp tuyển (phần 5) Read More »

Bài giảng: Dien Chan Diện Chẩn điều khiển liệu pháp

Bài giảng 21: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 20: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 19: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 18: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 17: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 16: Diện Chẩn điều khiển liệu pháp Bài giảng 15: Diện Chẩn điều ... Read More »

Sách “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN” Dien Chan

Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN ”( Phần 1.1) Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN ” (Phần 1.2) Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN ” (Phần 1.3) Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN” (Phần 1.4) Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN” (Phần 1.5) Sách Dien Chan “THỰC HÀNH DIỆN CHẨN” (Phần 1.6) Sách Dien Chan ... Read More »

Sách: Kỷ Yếu 35 năm Dien Chan Diện Chẩn, xuất bản 2015 (Tiếp theo)

Bài trích từ sách ‘KỶ YẾU 35 NĂM DIỆN CHẨN- ĐIẾU KHIỂN LIỆU PHÁP (1982-2015: DIỆN CHẨN HAY SỐ MỆNH ĐỜI TÔI *Lý Phước Lộc Cuối năm 1980 tôi được trở về từ trại học tập cải tạo (diện SQ chế độ cũ). Đêm đầu tiên về đến nhà (gia đình nhạc phụ tôi), sum họp mừng mừng, tủi tủi với ... Read More »

Sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết

Sách Thực hành Diện Chẩn Điều Khiển Liệu Pháp – GS.TSKH Bùi Quốc Châu – Phần 03  Diện Chẩn – Điều khiển Liệu pháp được xem là một phưong pháp điều trị mở, nghĩa là nó có rất nhiều kỹ thuật, thủ pháp khác nhau để ứng dụng cho một hay nhiều bệnh chứng. Ngoài những phác đồ riêng cho ... Read More »

Translate »