GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

Bài giảng Thập chỉ đạo

Bộ Huyệt thường dùng – Thập chỉ đạo

Bộ Huyệt thường dùng – Thập chỉ đạo 001 Á Môn 002 Án cốt 003 Án dư 004 Án Dương 005 Ấn khô 006 Án khôi 007 An Lam 008 Ấn suốt 009 Án tinh 010 Ấn tinh 011 Án tọa 012 Bạch lâm 013 Bí huyền 014 Cao thống 015 Chí cao 016 Chí đắc 017 Chí ngư 018 ... Read More »

Chữa viêm xoang mũi bằng Thập chỉ đạo (Phần 10)

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân Xoang mặt gồm 5 đôi: – Nhóm xoang trước: Xoang trán, xoang hàm và xoang sàng trước. + Nhóm xoang sau: Xoang sàng sau và xoang bướm. Nguyên nhân: Theo YHHĐ: Do viêm mũi, ... Read More »

Thập chỉ đạo chữa tay không đưa ra đằng trước được, đằng sau được (Phần 9)

Tay không đưa ra đằng trước được, đằng sau được Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân Tay không giơ ra trước được:(Bó cơ sau vai bị đau) Khai thông kinh khí: Khóa móng + đẩy lóng 4,5 Khóa móng Ngũ Bội4,5 + bấm khớp 3 của Ngũ Bội4,5 Khóa Hổ Khẩu + Bấm Hồi ... Read More »

Thập chỉ đạo điều trị Xệ vai, tay không giơ cao được (Phần 8) Xệ vai, tay không giơ cao được

Nguyễn Toàn Thắng soạn theo GT Thập Chỉ Đạo của LY Hoàng Duy Tân Khai thông kinh khí: Khóa móng + đẩy lóng 1,2,3,4,5 Khóa móng Ngũ Bội2,3 + bấm khớp 3 của Ngũ Bội2,3 Khóa Hổ Khẩu + Bấm Thủ mạnh, Thái lâu, Ấn suốt. Khóa Hổ Khẩu + Day lên 2 huyệt Lương tuyền, sau đó day tiếp ... Read More »

Translate »