GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

4 CHỖ TRỊ THẦN KINH TỌA – ĐAU LƯNG

Ảnh của Hà Nội.

4 CHỖ TRỊ THẦN KINH TỌA – ĐAU LƯNG
(Kinh nghiệm của Tan Thach Phanhttps://www.facebook.com/tanthach.phan.10/posts/129111644114756)

Bấm các huyệt theo hình vẽ, người bệnh ở trong tư thế đứng. Trúng huyệt rất đau. Mỗi huyệt 7 lần bấm. Đau bên nào bấm bên đó, bấm cả hai bên càng tốt. Hết đau liền.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »