GIÁO SƯ TIẾN SĨ BÙI QUỐC CHÂU

15 bộ dụng cụ Diện Chẩn thường dùng

Bộ số 1: Dụng cụ Diện Chẩn căn bản (0.000 đ)
Đây là 9 dụng cụ không thể thiếu trong việc phòng và trị bệnh theo phương pháp Diện Chẩn. Bộ cơ bản cho người mới học, làm Diện Chẩn:

1/ Lăn đồng nhỏ + Đầu dò Inox (120)
2/ Lăn cầu gai đôi lớn (240)
3/ Cây cào lớn (170)
4/ Cây búa lớn (200)

Dụng cụ Diện Chẩn cá nhân

Bộ số 2: Dụng cụ Diện Chẩn cho Cá nhân

Chia ra loại 2a gồm có 7 món (0.000 đ)
1/Cây dò – day huyệt (110)
2/Lăn đinh nhỏ, cầu gai nhỏ (170)
3/ Cây cào lớn (170)
4/ Cây chày day huyệt (130)
5/ Cây búa nhỏ (140)
6/ Cây búa lớn (200)
7/ Lăn Cầu gai đôi lớn (240)
Loại 2b thêm 2 món : (0.000)
1/ Lăn cầu đinh đôi lớn (260)
2/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả: 200)Bộ dụng cụ diện chẩn dùng cá nhân và gia đình

Bộ số 3 : Hay sử dụng trong phạm vi gia đình.
Loại 3 gồm có 13 món (0.000)
1/ Cây dò và day huyệt (110)
2/ Cây dò huyệt 2 đầu lớn nhỏ (110)
3/ Cây lăn 2 đầu (lăn đinh và lăn gai) (170)
4/ Lăn cầu gai đôi lớn (240)
5/ Lăn đinh đôi lớn (260)
6/ Lăn cầu gai đôi nhỏ (170)
7/ Lăn đinh đôi nhỏ (170)
8/ Cào lớn (170)
9/ Chày Day huyệt (130)
10/ Búa nhỏ (140)
11/ Búa lớn lò xo (200)
12/ Quả cầu gai bằng sừng (2 quả: 200)
13/ Quả cầu đinh Inox (110)
Dụng cụ diên chẩn dùng cho gia đình

Bộ số 4: Bộ dụng cụ Diện Chẩn đa năng (0.000)
Sử dụng trong việc chữa trị cho nhiều đối tượng khác nhau. Loại 4 gồm 16 dụng cụ Diện Chẩn (là bộ 13 + thêm 3 món)
1/ Cây Sao chổi lớn (150)
2/ Con Bọ trung/lớn (180)
3/ Cây lăn đồng láng lớn (160)

Bộ số 5: Bộ dụng cụ Phòng khám Diện Chẩn (0.000)
Dùng cho các phòng khám chữa bệnh theo phương pháp Diện Chẩn. Loại 5 gồm có 18 dụng cụ (Là bộ 4 thêm 02 dụng cụ).
Đây là bộ đầy đủ để có thể dùng trong việc chữa bệnh.
1/ Cây lăn 3 trục cán dài (260)
2/ Bàn lăn chân (400)
Dụng cụ diện chẩn gia đình và phòng khám

Bộ số 6: Bộ dụng cụ cấp cứu – Du Lịch (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Cây lăn dò (120)
3/ Cây sao chổi (150)
4/ Cây cào nhỏ (120)
5/ Quả cầu gai (2 quả: 200)
6/ Ngải cứu – túi (30)
Dụng cụ Diện Chẩn cấp cứu khi đi du lịch

Bộ số 7: Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa huyết áp cao (0.000)
1/ Cầy dò day (110)
2/ Cây cào lớn (170)
3/ Cây cào (dò) nhỏ (120)
4/ Lăn đinh đôi lớn (260)
5/ Điếu ngải cứu – túi (30)
6/ Quả cầu gai (2 quả: 200)
Dụng cụ Diện Chẩn trị huyết áp

Bộ số 8: Bộ dụng cụ giảm béo – tan mỡ bụng (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Cây dò ba chia lớn (150)
3/ Cây dò lưng (sao chổi) (150)
4/ Lăn ba trục cán dài (260)
5/ Con bọ lớn (180)
6/ Con bọ nhỏ (160)
5/ Bàn lăn 3 trục cán ngang (250)
6/ Ngải cứu (30)
Dụng cụ Diện Chẩn chữa béo phì

Bộ số 9: Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa liệt nửa người (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Cây lăn 2 đầu (170)
3/ Lăn cầu gai đôi nhỏ (170)
4/ lăn cầu đinh đôi nhỏ (170)
5/ Lăn cầu gai đôi lớn (240)
6/ Lăn cầu đinh đôi lớn (260)
7/ Quả cầu gai 3 loại: Sừngx2/đinh/láng (420)
8/ Cào lớn (170)
9/ Cào (dò) bé (120)
10/ Búa lớn (200)
11/ Búa bé (140)
12/ Ngải túi 10 điếu (30)
Dụng cụ Diện Chẩn chữa liệt nửa người

Bộ số 10: Dụng cụ Diện Chẩn thẩm mỹ & làm đẹp (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Cây sao chổi trung (150)
3/ Cây lăn 2 đầu (đồng – gai) (170)
4/ Lăn 2 đầu (đinh – gai) (170)
5/ Lăn đồng gai trung (140)
6/ Lăn đồng láng trung (160)
7/ Lăn cầu gai đôi nhỏ (170)
8/ Lăn cầu đôi láng sừng (250)
9/ Lăn đinh đôi nhỏ (170)
10/ Cào lớn (170)
11/ Cào (dò) nhỏ (120)
12/ Bàn chải tiên nhỏ (120)
13/ Bàn chải tiên lớn (150)
14/ Bàn chải tiên – lăn đồng láng (220)
16/ Bàn trải tiên – lăn đồng gai (220)
17/ Lăn đồng gai cán dẹp (170)
18/ Lăn đồng láng cán dẹp (170)
19/ Quả cầu láng bằng sừng (120)
20/ Cây lăn mụn (180)
21/ Cây đũa thần (110)
Dụng cụ diện chẩn thẩm mỹ

Bộ số 11: Bộ dụng cụ chữa tim mạch (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/Quả cầu gai x 2/Inox/Láng (200/110/110)
3/ Túi ngải – 10 điếu (30)
Dụng cụ diện chẩn chữa bệnh tim mạch

Bộ số 12: Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa béo phì (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Dò 3 chia lớn (140)
3/ Sao chổi (150)
4/ Lăn đinh đôi lớn (260)
5/ Cây lăn 3 trục cán ngắn (230)
6/ Cây lăn 3 trục cán dài (260)
7/ Con bọ lớn (180)
8/ Con bọ nhỏ (160)
9/ Túi ngải – 10 điếu (30)
Dụng cụ bấm huyệt chữa béo phì

Bộ số 13: Bộ dụng cụ trị yếu sinh lý (0.000)
1/ Cây dò day (110)
2/ Cây sao chổi (150)
3/ Cây sao chổi mini (130)
4/ Cây cào (dò) nhỏ (120)
5/ Cây dò huyệt trên lưng (120)
6/ Túi ngải – 10 điếu (30)
Bộ dụng cụ chữa yếu sinh lý

Bộ số 14: Bộ dụng cụ Diện Chẩn chữa cận thị (0.000)
1/ Cây dò hai đầu (110)
2/ Búa nhỏ (140)
3/ Lăn đinh cầu gai (170)
4/ Cào lớn (170)
5/ Lăng sừng láng (mới) (120)
6/ Túi ngải – 10 điếu (30)
Dụng cụ diện chẩn chữa cận thị

Bộ số 15: Dụng cụ Diện Chẩn chữa đau nhức (0.000)
1/ Cây dò 2 đầu (110)
2/ Chày day huyệt (130)
3/ Lăn cầu gai đôi lớn (240)
4/ Lăn hai đầu sừng đinh (170)
5/ Búa nhỏ (140)
6/ Búa to (200)
7/ Cào lớn (170)
8/ Ngải cứu (30)Dung cụ diện chẩn chữa đau nhức

http://dienchanviet.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Translate »